160514 Sinchon Fansign

Q: Yoongi-ya ㅜㅇㅜ Swear at my company for me ㅜㅁㅜ
A: Well what else can you do now… You have to eat to live…

Q: Yoongi ơi, hãy “diss” công ty mị giùm đi hư hư…
A: haiz, hỏng có làm gì được đâu, tại bạn còn phải kiếm sống á…

161014/161015 Synnara/Soundwave Sangam Fansign

Q: Yoongi-ya ♡ Recently I really really really extremely!! Want to quit my job, how should I endure it T_T!!! Syubraemon show me your wisdom ♡♡♡
A: If you quit, then what do you live on…

Q: Yoongi ơi, hiện tại thì tui đang rất rất rất muốn, siêu muốn nghỉ việc luôn, làm sao tui có thể chịu đựng nữa đơi? hãy cho tui lời khuyên đi ♡♡♡
A: Níu mà nghỉ việc rồi thì sống bằng cái gì đơi…

161020 Myungdong Fansign

Q: If I want to go and see Yoongi but my company doesn’t let me do so, what should I do?
A: Just quit.

Q: Níu mà tui muốn đi gặp Yoongi nhưng mà công ty tui hỏng cho tui đi thì tui phải làm sao đơi?
A: Vậy thì nghỉ việc thoy.

Soucre: ©itsyourday0613

161014 BTS Synnara Fansign – Jin

Q: Seokjin oppa ♡ Who is the cutest member?
A: Seokjjini.

Q: Seokjin ộp pa ơi, ai là thành viên đáng eo nhất vậy ạ?
A:  là Seokjjini đó.

161014 BTS Synnara Fansign – Jimin

Fan: Oppa, if I want to be your girlfriend, how many times do I have to reborn?
Jimin: You don’t have to.
Fan: Really?
Jimin: Really. (fondly looks at the fan)

Fan: Ộp pa ưi, em muốn làm bạn gái của anh, e phải… đầu thai bao nhiu lần đây (Mèo: =]]])
Jimin: Em không cần phải như vậy đâu (ý là không cần đầu thai, mà kiếp này có thể làm bạn gái ròi phở hôn =]]] )
Fan: Thật hả anh?
Jimin: Thật mà (kèm theo nhìn bạn fan một cách trìu mến <3).

© btsduck1230

161014 BTS Synnara Fansign – Jin

Q: Oppa, why are you getting more and more handsome?
A: I’m originally handsome.

Q: Anh ưi, sao càng ngày e càng đẹp trai vậy?
A: Anh đẹp từ trong trứng nước ròi em ưi.

© btsduck1230


161014 BTS Synnara Fansign – Taehyung

Q: Among the songs in the album, not including your own song, which song do you like the most?

① Begin <- X
② First Love
③ Reflection
④ MAMA
⑤ Awake
⑥ Lie

Q: Trong số những bài hát trong album, không tính bài của TaeTae nha, thì bài nào Tae thích nhất vậy?

① Begin <- X
② First Love
③ Reflection
④ MAMA
⑤ Awake
⑥ Lie

© laqulaqu912

161014 BTS Synnara Fansign

Q: Suga-hyung (?) I actually sobbed listening to your mixtape, it was really touching. Thank you so much ㅠㅠ I’m curious about your happiness index these days. On a scale of 1~100, how happy are you?
A: 95%
(OP said Yoongi felt really happy these days, Yoongi left out 5% because he had been busy lately so he’s a little tired)

Q: Suga-hyung ơi (Mèo: fanboy á 😮 ), em đã mixtape của anh, nó thật sự rất cảm động ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm TT TT Em hơi tò mò là chỉ số hạnh phúc của anh dạo này như thế nào. Thang điểm từ 1 tới 100 thì anh đang chỉ số của anh ở mức n ào?
A: 95%
(bạn Op nói Yoongi cảm thấy vui vẻ dạo gần đây, Yoongi chừa lại 5% vì dạo này bận lắm nên hơi mệt một tẹo)

© twogoisgoza

161014 BTS Synnara Fansign – Fanaccount Compilation

– Taehyung put on a devil headband and kept teasing the fans as if they were his target.
– There’s a Japanese fan who kept calling “Hoseokkeu~~~”, so Hoseok replied with “Sakkeu Seokkeu Hoseokkeu~” and did aegyo.
– Seokjin was startled because of his hair (?) but then he pretended like nothing happened at all.
– Taehyung: “I like Jungkookie’s song the most.”
– They were doing the ment but the fans kept talking photos.

Seokjin: Those girls only take photos
Hoseok: Yeah, absolutely no reaction at all

– Since fans can choose whichever version to get BTS’ signs on:
Jungkook: If that’s so… Please choose the ones in which we look the best
Rapmon: If y’all got it, stick your post-its on them
Taehyung: /don’t understand/

 

– TaeTae đội băng đô có sừng quỷ lên và liên tục chọc fan của mình rằng, họ là mục tiêu của ẻm :))
– Có 1 bạn fan Nhật ở đó đã liên tục gọi “Hoseok-kun~~~”, nên Hobi tar lời lại bản”“Sakkeu Seokkeu Hoseokkeu~” rồi kèm theo aegyo nữa.
– Seokjin  bị giật mình vì tóc của ẻm (??) nhưng rồi ẻm giả bộ như không có gì xảy ra hết trơn :)).
– Taehyung: “Mình thích bài của Jungkookie nhất á”
– Họ tiếp tục nói chuyện với fan và fan thì tiếp tục chụp hình :))

Seokjin: Mí cô gái này cứ lo chụp hình không à.
Hobi: đúng ời, hỏng chịu phản ứng với tụi tui gì hết trơn

Vì fan có thể chọn ver cho BTS ký lên:
Kookie: huhm… nếu vậy thì chọn cái nào tụi mình nhìn đẹp nhứt á nha.
Rapmon: Nếu mà chọn được rồi thì mọi người dán post it lên nha
Taehyung: /hỏng hỉu gì hết/ (Mèo: cưnggg)

© heeya_jk

Engtrans: ktaebwi | Viettrans: Meo@nunabts.com

Loading...