161017 BTS Sinchon Fansign – V

Q: Please draw Heart Man and Jungkook Man.

Q: Hãy vẽ Heart Man và Jungkook Man đi ạ.

(OP said she wanted Taehyung to draw this -노- face that Jungkook usually drew himself, but it turned out to be a bunch of muscles.)

(Op nói là bạn ý muốn TaeTae vẽ cái này -노- cái mà Jungkook hay tự vẽ mình ý, nhưng Taetae lịa vẽ 1 nùi cơ bắp :))

© HSUAN95

161017 BTS Sinchon Fansign – J-hope

Hoseokie’s ranking of members’ drinking capacity ~

Hoseok xếp hạng về tửu lượng của các thành viên.

1. Yoongi

2. Seokjin

3. Jimin

4. Namjoon

5. Jungkook

6. V

7. Hope

© forsuga_0309

Yoongi once said that they would be more successful, and they would soar up to the place so high that no one could easily reach. I told him, it seemed like now we couldn’t reach them either. He listened, then suddenly took my hand, placed our hands together and said, “Hey, aren’t we reaching out like this?”

Yoongi từng nói rằng họ sẽ còn thành công hơn nữa, họ sẽ bay đến vị trí mà không phải ai cũng dễ dàng với đến được. Mình nói với anh ấy, hình như hiện tại họ đã ở cao lắm và bọn mình không còn với đến họ nữa rồi. Anh ấy lắng nghe, sau đó bất ngờ nắm lấy tay mình, lồng tay của anh ấy và của mình vào nhau, và nói :”không phải mình đang nắm tay nhau sao?”

© dEHEHb

 

161017 BTS Sinchon Fansign – V

Q: Taehyung-oppa who bought expensive clothes as birthday present for Jimin-oppa…! What were your thoughts when you bought it?
A: I have absolutely no regret if it’s for Jimin.

Q: anh Taehyung ơi, anh đã mua quần áo đắt tiền làm quà sinh nhật cho anh Jimin, anh đã nghĩ gì khi mua nó vậy?
A: Với Jimin thì anh không tiếc gì hết.

© oh_range_2103

161017 BTS Sinchon Fansign – Jungkook

Q: When I go to a haunted house, I would want to go with this member the most

Khi bước vào ngôi nhà ma thì người mà minihf muốn đi cùng nhất là:

➀ Jin-hyung
➁ Suga-hyung
➂ Namjoonie-hyung
➃ Hoseokie-hyung <- ✓
➄ Jiminie-hyung
➅ V-hyung

Q: This member would be the least helpful (same question)

Cùng câu hỏi nhà ma thì ai sẽ là người ít hữu dụng nhất?

➀ Jin-hyung <- ✓
➁ Suga-hyung
➂ Namjoonie-hyung
➃ Hoseokie-hyung
➄ Jiminie-hyung
➅ V-hyung
➆ I’ll go alone

Q: Jungkook, what punishment did you write in the V App comeback preview show? I’m curious ㅠㅠ
A: Butt slapping with me ♡

Q: Jungkook, hình phạt nào bạn đã viết trong show comeback preview trên Vapp vậy? Mình tò mò quasTT.TT
A: Bị mình vỗ mông

© sweet__ch

161017 BTS Sinchon Fansign – Suga

Q: Which member does Yoongi think is in the best condition lately >_<?

Thành viên nào Yoongi nghĩ đang ở trong trạng thái tốt nhất?

➀ Seokjin
➁ Black Suga ♡ <- ✓
➂ Namjoon
➃ Hoseok
➄ Jimin
➅ Taehyung
➆ Jungkook

© supergirlsong

161017 BTS Sinchon Fansign – Jimin

Q: The cutest member in BTS according to Jiminie >_< ♡

Theo ý Jimin thì ai là thành viên đáng yêu nhất trong nhóm?

➀ Kim Seokjin
➁ Min Yoongi <- ✓
➂ Kim Namjoon <- ✓
➃ Jung Hoseok
➄ ♡ Park Jimin ♡
➅ Kim Taehyung <- ✓
➆ Jeon Jungkook

Q: If Jiminie gets to act, which genre do you want to try?

Nếu Jimin có cơ hội diễn xuất thì Jimin sẽ chọn thể loại nào?

➀ Thriller <- ✓
➁ Romantic comedy…ㅜㅜ
➂ Fantasy like in Harry Potter
➃ Hero vs. villian
➄ Historical
➅ Other (_____)

© supergirlsong

Engtrans: ktaebwi | Viettrans: Meo@nunabts.com

Loading...