161021 BTS Hongdae Fansign – Jungkook

Q: Write something to me so that I’ll never unstan you guys ♡
A: You can’t unstan us!! ㅠㅠ

Q: hãy viết gì đó cho em mà làm em không bao giờ ngưng hâm mộ các anh đi <3
A: em không thể ngưng hâm mộ tụi anh được !! TT.TT

© bts弟媳

161021 BTS Hongdae Fansign – Rap Monster

Q: I told my parents that I went out to meet their son-in-law and came here, please write something so I can show them!
A: Mother-in-law, please give your daughter to me.

Q: Em nói với Bố Mẹ là em sẽ đi gặp con rể tương lai của họ, sau đó e đã tới đây nè, làm ơn hãy viết cái gì đó để em có thể đưa họ đọc khi về nhà đi.
A: Mẹ vợ ơi, hãy giao con gái cho con nha (Mèo: knock out =.=)

© xarkxixin

161021 BTS Hongdae Fansign – Suga

Q: Oppa! ♡ If Jiminie and Holly fall into water at the same time, who would you save first?

Q: ộp pa ơi, nếu Jimin và Holly đều rơi xuống nước cùng 1 lúc thì anh sẽ cứu ai trước vậy?
□ Jimin

□ Holly

□ I won’t save both ←

© kooksu_twt

Engtrans: ktaebwi | Viettrans: Meo@nunabts.com

Loading...