맛있겠진
먹고프면 숙소로 오셈
근데 안만들어줄거임

Trông thật là ngon
Nếu (các bạn) muốn ăn thì hãy đến ký túc xá đi
Nhưng mình sẽ không nấu cho (các bạn) đâu

1:35 AM – 28 Dec 2012

Credits:

BTS_twt
Sugafull27

Loading...