Q: I purchased my tickets on powerhouselive.net. When will I receive my tickets?
A: Please allow 2-3 weeks to mail out all of the tickets except for those held at will call.

Q: Do you mail tickets to non-US addresses?
A: If you have a non-US address, your tickets will automatically be held at will call.

Q: What is Will Call?
A: Tickets at will call can be picked up at the Box Office on the day of the concert with a valid photo ID that matches the name on the order. If you would like to have another person pick up the ticket(s) for you, please contact us in advance to make the arrangement.

Q: Can I get a refund?
A: As our ticket policy states, tickets are non-refundable and non-exchangeable. All sales are final.

Q: Why is there a seat number on my standing GA ticket?
A: This number is just a serial number assigned by the system. Standing GA sections will be first come first serve standing only. There are NO seats.

Q: Will there be tour merchandise?
A: We are currently discussing the official tour merchandise with management and will make an announcement in the future.

———–

Q: Tôi mua vé tại powerhouselive.net, khi nào thì tôi có thể nhận được vé.
A: Vui lòng đợi 2 đến 3 tuần để vé có thể gửi đến cho bạn trừ những trường hợp lấy vé trực tiếp tại địa điểm quy định.

Q: Bạn có gửi vé đến địa chỉ ngoài US không?
A: Nếu địa chỉ của bạn không phải địa chỉ US, nó sẽ được tự động chuyển sang địa điểm lấy vé trực tiếp.

Q: Địa điểm nhận vé trực tiếp là gì?
A: Vé tại địa điểm nhận trực tiếp sẽ được lấy trực tiếp tại điểm lấy vé trong ngày mà concert diễn ra. Bạn phải mang theo Chứng minh thư để nhận vé ( tên trên chứng minh phải trùng khớp với tên người đặt vé). Nếu bạn muốn nhờ người khác lấy vé giúp mình, vui lòng liên hệ trước để chúng tôi có thể sắp xếp riêng.

Q: Tôi có thể được hoàn tiền không?
A:  Theo quy định của chúng tôi thì đây là vé không thể hoàn tiền hoặc chuyển đổi

Q: Tại sao trên “vé đứng” của tôi lại có “số ghế”?
A: Số này chỉ là số từ hệ thống thôi. Khu vực đứng GA sẽ theo quy tắc “đến trước vào trước”, không có “chỗ ngồi” nào cho vé này.

Q: Sẽ có những mặt hàng được bày bán tại concert chứ?
A: Hiện chúng tôi đang bàn bạc về việc này và mọi chi tiết sẽ được thông báo sau.

Source: POWERHOUSELIVE

Viettrans: Meo@nunabts.com

Loading...