BTS fans have been spotted lining up in front of Line Friends Hongdae Flagship store to buy BTS 21 goods even prior to opening of the store.
BT21 goods that were sold out have been re-stocked at Line Store L7 Hongdae flagship store, and enormous amount of fans came to get the goods. We spotted many fans even spending the night in front of the store just to enter the store the next day.
On 4/30, it was crowded with fans who were ready to enter the L7 Hongdae Line Friends flagship. Entrance started at 11AM, and only 30 people were allowed in the store for 30 minutes.
The morning of 4/30 around 9AM, many more fans gathered thus the line extended about 120m more. Half of the crowds were foreign fans who came with travel carrier, and the fans who were in front of the line are the ones who arrived at 9PM the night before.
One Chinese international student Hwang, Ye told us that she came last night at 9PM for a friend, who’s a BTS fan. Hwang, Ye used the translation app and told the reporter that,”I came 9PM last night to buy BTS character cushion, T-shirts and coats. I slept somewhere else but told the people who were here to watch my spot while I was away and I came back this morning. ”
Another BTS fan Kim said. ” I spent the night here since yesterday to buy BTS character goods. I plan to buy standing doll, cushion, cup, mirror and phone case.”
Line Friends Hongdae flagship store has 1st and 2nd floor that has variety of Line friends goods. BT21 goods can be specifically found on the 2nd floor. Along with previous BT21 goods, the new figure key ring, eco bag and massage stick have been catching people’s attention.
This summer, they plan to add the basement level to the store. This spot will be born as the place where it drives culture, art and many creative trends among new generation.
BT21 goods have been immensely popular and have been selling out since launch. Line Friends officials stated,” BT21 is not only the characters that were made based on visuals or appearance of celebrity but these characters were created by the BTS members themselves from the very start since sketch, theme, and revision. As a result, we have total 8 charming characters born out of a hard work of BTS members.”

_______

Fan hâm mộ của BTS đã được phát hiện đã xếp hàng trước cửa hàng Line Friends Hongdae Flagship để mua BT21 ngay trước khi cửa hàng mở cửa.

Những sản phẩm hết hàng đã được restock tại cửa hàng hàng đầu Line Store L7 Hongdae, đón lượng fan khổng lồ đến mua hàng. Chúng tôi phát hiện rất nhiều người hâm mộ thậm chí dành cả đêm trước cửa hàng chỉ để có cơ hội vào cửa hàng vào ngày hôm sau.

Vào ngày 30/4, rất đông người hâm mộ đã sẵn sàng để được ghé thăm của hàng tại Hongdae Line Friends L7. Giờ mở cửa là 11h sáng và 1 lượt chỉ có 30 người được vào trong trong vòng 30 phút.

Sáng ngày 4/30 khoảng 9 giờ sáng, fan hâm mộ đã tập trung nhiều hơn nên hàng khách chờ dài thêm khoảng 120m. Một nửa fan hâm mộ là những người nước ngoài đến du lịch, và những fan hâm mộ xếp ở hàng đầu là những người đến lúc 9 giờ tối đêm trước.

Một sinh viên quốc tế người Trung Quốc Hwang Ye nói với chúng tôi rằng cô ấy đã đến tối qua lúc 9 giờ tối để mua BT21 cho một người bạn, fan hâm mộ BTS. Hwang Ye đã sử dụng ứng dụng dịch thuật và nói với phóng viên rằng, “Tối qua tôi đã đến đây lúc 9 giờ tối để chờ mua gối, áo phông và áo khoác BT21. Tôi ngủ ở một chỗ khác nhưng nhờ các bạn ở đây trông chừng chỗ  giúp tôi khi tôi vắng mặt và tôi quay lại sáng nay. ”

Một fan hâm mộ BTS, Kim nói. “Tôi đã qua đêm ở đây từ hôm qua để mua BT21. Tôi dự định mua búp bê, gối, cốc, gương và ốpđiện thoại.”

Cửa hàng Hongdae có tầng 1 và 2 với những mặt hàng riêng biệt. BT21 có thể được tìm thấy đặc biệt trên tầng 2. Cùng với hàng hóa BT21 trước đó, móc khóa mới, túi sinh thái và gậy massage đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Mùa hè này, họ định thêm tầng hầm vào cửa hàng. Nơi này sẽ được tạo ra như một nơi thúc đẩy văn hóa, nghệ thuật và nhiều xu hướng sáng tạo  cho thế hệ trẻ.

Hàng hóa BT21 đã vô cùng nổi tiếng và đã được bán hết kể từ khi ra mắt. Các nhà quản lý của Line Friends đã nói, “BT21 không chỉ là những nhân vật được tạo ra dựa trên hình ảnh hay sự xuất hiện của người nổi tiếng mà những nhân vật này được tạo ra bởi chính các thành viên BTS ngay từ khi bắt đầu phác họa, lên nội dung và sửa đổi. Tổng cộng 8 nhân vật siêu quyến rũ sinh đã được sinh ra từ sự cố gắng của các thành viên BTS. ”

Source: Naver |Engtrans: ®glitter_jk

Viettrans: Meo@nunabts.com

Loading...