Bởi vì twitter chỉ hiển thị 3200 tweets đổ lại nên chúng ta cần một số mẹo để có thể xem lại được những bài đăng cũ hơn

Truy cập Twitter.com và đi tới thanh tìm kiếm

Trên thanh tìm kiếm ta nhập theo cú pháp

Tên người dùng và phạm vi ngày bạn muốn xem from:@ID since: yyyy-mm-dd until: yyyy-mm-dd

(yyyy là năm-mm là tháng-dd là ngày)

Ví dụ: Bạn muốn xem twitter của BTS từ ngày 18/12/2012 đến ngày 30/12/2012 ta nhập như sau:

from:@BTS_twt since:2012-12-18 until:2012-12-30

Kết quả : https://twitter.com/search…

Twt đầu tiên của Bangtan là ngày 18 tháng 12 năm 2012,

Tham khảo: http://www.wordstream.com

Loading...