“(Bây giờ ai vẫn chưa ngủ?)
Giơ tay!!”
“(Huhuhuhuhu Tớ xin lỗi) Tớ làm sao đây, tớ đã bảo mọi người giơ tay lên như thể sẽ làm gì đó….. Tớ đã ngủ thiếp đi…..shock Tớ thực sự xin lỗi… Tớ cũng bàng hoàng lắm…”
Trans: #Duly

Loading...