?Sau khi hủy youtube red chúng ta vẫn có thể sử dụng các tiện ích cho đến ngày hết hạn nhé.

A-Hủy youtube red trên điện thoại

Lưu ý: Phải dùng trình duyệt (Safari, Chrome,…) không hủy trên App Youtube được nhé

Bước 1: Truy cập youtube.com chọn 3 chấm dọc như ảnh bên dưới

Bước 2: Chọn Settings (Cài đặt)

Bước 3: Chọn Youtube Red

Bước 4: Chọn Cancel membership (Hủy tư cách thành viên)

Bước 5: Chọn Yes cancel (Có,hủy)

Bước 6: Như vậy là xong rồi

 

B- Hủy youtube red trên PC/Laptop

Bước 1: Truy cập youtube.com đã được đăng nhập tài khoản mua youtube red rồi chọn như ảnh bên dưới

Bước 2: Chọn Settings (Cài đặt)

Bước 3: Chọn Manage (Quản lý)

Bước 4: Chọn Cancel membership (Hủy tư cách thành viên)

Bước 5: Chọn lý do muốn hủy, bạn cứ để Other vậy cũng được

Bước 6: Chọn Yes cancel ( Có,hủy)

Bước 7: Chọn Close ( Đóng lại)

“Canceled” Như vậy là hủy xong rồi nè ^^

VIDEOLoading...