TẠI SAO NÊN REQUEST RADIO MỸ

Phát nhạc trên Radio là một trong những phần quan trọng được tính trọng số cao để tính vào bảng xếp hạng Hot100.

Như các bạn đã biết, việc stream Youtube (kênh miễn phí có quảng cáo) sắp tới sẽ bị đánh điểm trọng số thấp hơn.Ngoài ra việc stream Spotify và iTunes từ IP và Tài khoản tại Việt Nam cũng sẽ không được tính vào Hot100. Nên để giúp sức các ARMY Mỹ, một trong những việc ARMY ngoài Mỹ và Canada có thể làm đó là hỗ trợ request nhạc của BTS, cụ thể là ca khúc title FAKE LOVE trên sóng radio.

MOST REQUESTED LIVE (MRL) là kênh radio chuyên phát các ca khúc được yêu cầu nhiều nhất trong mỗi giờ.

KHUNG GIỜ PHÁT SÓNG MRL

 • KST (giờ Hàn): 9h sáng – 1h chiều Chủ nhật hàng tuần
 • HNT (giờ VN): 11h sáng – 3h chiều Chủ nhật hàng tuần
 • Giờ Mỹ (bờ Đông): 7h chiều – 11h tối Thứ bảy hàng tuần
 • Giờ Mỹ (bờ Tây): 4h chiều – 8h tối Thứ bảy hàng tuần.

MỤC TIÊU:

 • FAKE LOVE được phát trên 170+   kênh Radio
 • FAKE LOVE có lượt yêu cầu trên mạng xã hội nhiều nhất mỗi giờ

KÊNH NGHE RADIO (không bắt buộc nghe)

Cho ARMY Mỹ và Canada: https://mostrequestedlive.iheart.com/HowToListen/

Cho ARMY Quốc tế: http://www.ustream.tv/channel/Saturday-Night-Online

 

CÁCH REQUEST

Cách 1: Qua Facebook

 • Vào trang facebook https://www.facebook.com/mostrequestedlive/?ref=br_rs
 • Comment vào post gần nhất nội dung “Please play FAKE LOVE by BTS for #MostRequested Live. Thank you”
 • Các bạn có thể đổi nội dung tùy ý. Nhớ hastag #MostRequestedLive

Cách 2:  Qua Instagram

 • Follow Instagram @MostRequestedLive
 • Thường xuyên comment dưới các bài post gần nhất
 • Nội dung comment: “Hi, can you please play FAKE LOVE by @bts.bighitofficial for #MostRequestedLive? Thank you”

Cách 3: Qua Twitter (Kết hợp Vote BBMAs) 

 • Tweet các nội dung khác nhau mỗi lần
 • Mỗi tweet cách nhau khoảng 5-10 phút
 • Từ khóa: FAKE LOVE
 • 2 hastag bắt buộc phải có #MostRequestedLive và #IVoteBTSBBMAs
 • Kèm thêm các tài khoản: @BTS_twt; @MostRequestLive

Dươi đây là 100 mẫu Twt soạn sẵn để sử dụng kết hợp request và vote BBMAs)

 1. Happy Saturday!☀ Please play  Fake Love by @BTS_twt? #MostRequestedLive  @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 2. Please play Fake Love by ❤️@BTS_twt❤️ on #MostRequestedLive @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 3. I would love to hear the fantastic BTS-pop song titled Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 4. @MostRequestLive @BTS_twt’s new song Fake Love is spectacularly AMAZING! Can we ARMY please hear it on #MostRequestedLive? #iVoteBTSBBMAs https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF
 5. I possess an overwhelmingly large amount of yearning to hear Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive tonight. Please let this occur @MostRequestLive! @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 6. Hi! Please play Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive! We ARMY want to hear it more than anything  @OnAirRomeo @BTS_twt #iVoteBTSBBMAs
 7. My request is Fake Love by @BTS_twt #MostRequestedLive @MostRequestLive @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 8. Can you feel the power of the BTS ARMY tonight? We want to hear Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive #iVoteBTSBBMAs  https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF @OnAirRomeo
 9. Fake Love is so catchy I’ve been singing it all day! Pretty please play it! @MostRequestLive #iVoteBTSBBMAs @BTS_twt #MostRequestedLive https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF
 10. Please play Fake Love by @BTS_twt #MostRequestedLive thanks so much! @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 11. Let’s get Fake Love by @BTS_twt No. 1 on @MostRequestLive #MostRequestedLive #iVoteBTSBBMAs https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF
 12. This is THE song of 2018! Fake Love by @BTS_twt. Will you play it on #MostRequestedLive tonight please! @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 13. ARMY wants to hear Fake Love by @BTS_twt aka Born to Slay on #MostRequestedLive tonight please! @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 14. ARMY wants to hear Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive tonight please! @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 15. Fake Love by @BTS_twt has us hyped! Will you play it on #MostRequestedLive tonight please! @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 16. It’s always fun seeing @BTS_twt on MRL’s Ask Anything Chat! Hope you can please play their song Fake Love! #MostRequestedLive #iVoteBTSBBMAs https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF
 17. All ARMYs want to hear Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive tonight please! @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 18. I and other ARMY want to hear Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive tonight please! @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 19. The kings of my heart are @BTS_twt! Please play their song Fake Love on #MostRequestedLive tonight https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 20. Happy Saturday! I would like to hear Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive this weekend. @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 21. Good evening! Please play Fake Love by @BTS_twt on @MostRequestLive Thank you!!! #MostRequestedLive #iVoteBTSBBMAs @OnAirRomeo
 22. Please play Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive? @MostRequestLive We’d be delighted to hear it. Thanks!  @OnAirRomeo   #iVoteBTSBBMAs
 23. Hola! Please play Fake Love by @BTS_twt @MostRequestLive  @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 24. I would love to hear Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive this wonderful evening. @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 25. A little @BTS_twt, would make my weekend better; how about their song Fake Love? #MostRequestedLive @MostRequestLive #iVoteBTSBBMAs https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF
 26. @MostRequestLive Hi! I want to hear Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive  I would be so happy to hear it      @OnAirRomeo       https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF  #iVoteBTSBBMAs
 27. @MostRequestLive I want to hear Fake Love    by @BTS_twt on #MostRequestedLive  I would be so happy if you played it @OnAirRomeo! #iVoteBTSBBMAs
 28. @MostRequestLive I’d very much like to hear Fake Love by @BTS_twt, my favorite artists, on #MostRequestedLive! Could you play it please, @OnAirRomeo? #iVoteBTSBBMAs
 29. @MostRequestLive May I hear Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive please? @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 30. Right now, ARMY across the world are hoping to hear @MostRequestLive play a song called Fake Love by @BTS_twt! It will change our lives. #MostRequestedLive  #iVoteBTSBBMAshttps://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF
 31. I would like to hear that new @BTS_twt song Fake Love tonight on #MostRequestedLive @MostRequestLive #iVoteBTSBBMAshttps://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF
 32. I love hearing BTS on the radio. @MostRequestLive Could you please play Fake Love by @BTS_twt for us BTS ARMY? #MostRequestedLive #iVoteBTSBBMAs
 33. I request Fake Love by @BTS_twt on #MostRequestedLive @MostRequestLive #iVoteBTSBBMAs
 34. Can we ARMY hear @BTS_twt’s #FakeLove on #MostRequestedLive please?! https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF #iVoteBTSBBMAs @MostRequestLive
 35. Fake Love by @BTS_twt is what I request! @MostRequestLive #MostRequestedLive #iVoteBTSBBMAs
 36. Listening live and hoping to hear my jam, Fake Love by @BTS_twt on @MostRequestLive #MostRequestedLive #iVoteBTSBBMAs https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF
 37. I request to hear Fake Love by @BTS_twt. Please play it, thank you! #MostRequestedLive @OnAirRomeo  #iVoteBTSBBMAs
 38. Could you please vamp up my Saturday night by playing Fake Love by @BTS_twt? Thanks! @MostRequestLive #MostRequestedLive #iVoteBTSBBMAs https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF @OnAirRomeo
 39. Fake Love by @BTS_twt is an incredibly amazing song! Will you play it please @MostRequestLive #MostRequestedLive @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 40. Fake Love by @BTS_twt is a really great song! Please play it @MostRequestLive #MostRequestedLive @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 41. Please give a spin to @BTS_twt’s Fake Love on @MostRequestLive #MostRequestedLive. It would mean the world to BTS ARMY! #iVoteBTSBBMAs
 42. Can you give Fake Love by @BTS_twt a spin on @MostRequestedLive #MostRequestedLive   #iVoteBTSBBMAs https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF
 43. The love of ARMY is real. Please play Fake Love by our boys @BTS_twt on #MostRequestedLive @MostRequestLive @OnAirRomeo        https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF #iVoteBTSBBMAs
 44. Loving the lyrics of Fake Love by @BTS_twt. Please play it! @MostRequestLive #MostRequestedLive @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs @BTS_twt
 45. Hi there, please play Fake Love by @BTS_twt! Thank you @MostRequestLive #MostRequestedLive @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 46. We’d love for you to play Fake Love by @BTS_twt please! @MostRequestLive #MostRequestedLive @OnAirRomeo #iVoteBTSBBMAs
 47. @MostRequestedLive Did you see our bag? Our bag full of requests for Fake Love @BTS_twt on #MostRequestedLive #iVoteBTSBBMAs https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF
 48. We would love to hear Fake Love by @BTS_twt_ please play the song tonight. Thank you!   #MostRequestedLive #iVoteBTSBBMAs
 49. Hey #MostRequestedLive! I’d like to request Fake Love by @BTS_twt to play on the show please!  #iVoteBTSBBMAs  https://open.spotify.com/track/7Ed6BkggCS2KaKY5YlINaF @itsKarianne_
 50. Hey #MostRequestedLive! I’d like to request for the song Fake Love by @BTS_twt to be played on the show please! @MostRequestLive #iVoteBTSBBMAs
 51. ARMY if you love BTS and want to hear FAKE LOVE request with #MostRequestedLive#IVoteBTSBBMAs
 52. Please play FAKE LOVE by BTS to celebrate our iHeart Nomination #MostRequestedLive   thanks so much! #IVoteBTSBBMAs
 53. I’m hoping you see this please play FAKE LOVE by  @BTS_twt on #MostRequestedLive . Can I hear it tonight? #IVoteBTSBBMAs
 54. I would love to hear FAKE LOVE by BTS on  #MostRequestedLive @BTS_twt #IVoteBTSBBMAs
 55. Please play #FakeLoveRemix by BTS #MostRequestedLive it’s ? #IVoteBTSBBMAs
 56. Hey ~~ pls play FAKE LOVE by BTS on #MostRequestedLive  ! We ARMY want to hear it#IVoteBTSBBMAs!
 57. My request is FAKE LOVE by  @BTS_twt #MostRequestedLive   @MostRequestedLive can I hear today? #IVoteBTSBBMAs
 58. I really want to hear FAKE LOVE by BTS on #MostRequestedLive   tonight. please make it happen @MostRequestedLive @BTS_twt #IVoteBTSBBMAs
 59. Happy saturday! I would like to hear FAKE LOVE by BTS on #MostRequestedLive   this weekend. #IVoteBTSBBMAs
 60. I and other ARMY want to hear  #FakeLove by BTS on #MostRequestedLive   tonight! #IVoteBTSBBMAs
 61. BTS AKA kings please play their song FAKE LOVE   on #MostRequestedLive #IVoteBTSBBMAs
 62. FAKE LOVE is what we ARMY want to hear by BTS on #MostRequestedLive again tonight #IVoteBTSBBMAs
 63. I want to request BTS FAKE LOVE  on #MostRequestedLive would make my night ~~ @MostRequestedLive @BTS_twt #IVoteBTSBBMAs
 64. All I wanna hear this hour is FAKE LOVE by BTS on #MostRequestedLive  @BTS_twt #IVoteBTSBBMAs
 65. please play BTS’s song FAKE LOVE  on #MostRequestedLive and thank you! @BTS_twt #IVoteBTSBBMAs
 66. Can I hear “FAKE LOVE” by BTS on #MostRequestedLive   sometime today please?@BTS_twt #IVoteBTSBBMAs
 67. @MostRequestedLive  May I hear FAKE LOVE by BTS on #MostRequestedLive   please? #IVoteBTSBBMAs
 68. @MostRequestedLive  My request is FAKE LOVE”by BTS on #MostRequestedLive   @BTS_twtARMY #IVoteBTSBBMAs
 69. @MostRequestedLive  I want to hear #FakeLove by BTS on #MostRequestedLive    love you guys! #IVoteBTSBBMAs
 70. @MostRequestedLive  I want to hear FAKE LOVE by BTS on #MostRequestedLive    I would be so happy to hear it #IVoteBTSBBMAs
 71. Hi I would love to hear FAKE LOVE by BTS on  #MostRequestedLive :)!! @BTS_twt #IVoteBTSBBMAs
 72. Please play #FakeLove by @bts.bighitofficial #MostRequestedLive @OnAirRomeo & @MostRequestLive #IVoteBTSBBMAs
 73. Hola! Hi Please play FAKE LOVE by BTS @MostRequestedLive  I want to hear “FAKE LOVE” by @BTS on#MostRequestedLive so bad! :)) #IVoteBTSBBMAs
 74. Hello @OnAirRomeo please play FAKE LOVE by BTS on @MostRequestedLive Thank you!!!  #MostRequestedLive @BTS_twt #IVoteBTSBBMAs
 75. Hi Could you play FAKE LOVE  by BTS?! @MostRequestedLive #MostRequestedLive  #IVoteBTSBBMAs
 76. Hi Could you play FAKE LOVE  by BTS?! @MostRequestedLive #MostRequestedLive  #IVoteBTSBBMAs
 77. Hi FAKE LOVE by BTS is a great song! pls play it!! @MostRequestedLive #MostRequestedLive   #IVoteBTSBBMAs
 78. Hi pls play FAKE LOVE by @bts thank u ! #MostRequestedLive #IVoteBTSBBMAs
 79. Hi  my request is FAKE LOVE by BTS, @MostRequestedLive #MostRequestedLive #IVoteBTSBBMAs
 80. Hi I request FAKE LOVE by @BTS_twt on #MostRequestedLive   @MostRequestedLive #IVoteBTSBBMAs
 81. Hi Can we ARMY hear BTS “FAKE LOVE” on #MostRequestedLive    please?! #IVoteBTSBBMAs
 82. Hi I love you @MostRequestedLive please play FAKE LOVE by BTS  #MostRequestedLive#IVoteBTSBBMAs
 83. Please put BTS FAKE LOVE on @MostRequestedLive #MostRequestedLive  again! #IVoteBTSBBMAs
 84. We wanna hear FAKE LOVE by @BTS! Please play it. @MostRequestedLive #MostRequestedLive#IVoteBTSBBMAs
 85. Hey #MostRequestedLive  ! I’d like to request the song FAKE LOVE by BTS @BTS_twt to play on the show please! #IVoteBTSBBMAs
 86. I would  love to hear FAKE LOVE by @BTS_twtplease play the song tonight. Thank you. @MostRequestedLive #MostRequestedLive  #IVoteBTSBBMAs
 87. FAKE LOVE by BTS pls 🙂 @MostRequestedLive #MostRequestedLive  #IVoteBTSBBMAs
 88. loving the lyrics of ‘FAKE LOVE’ by BTS please play it!@MostRequestedLive #MostRequestedLive  #IVoteBTSBBMAs
 89. Hi! Please play FAKE LOVE by BTS, thank you! @MostRequestedLive #MostRequestedLive  #IVoteBTSBBMAs
 90. I would like to hear FAKE LOVE by our boys BTS on #MostRequestedLive   @MostRequestedLive#IVoteBTSBBMAs
 91. It would be really nice to hear FAKE LOVE by BTS on @MostRequestedLive #MostRequestedLive ! ! #IVoteBTSBBMAs
 92. CAN WE GET FAKE LOVE by  @BTS IN @MostRequestedLive #MostRequestedLive  ! I am looking forward to it! #IVoteBTSBBMAs
 93. Can we hear FAKE LOVE by BTS or Born To Slay on @MostRequestedLive #MostRequestedLive #IVoteBTSBBMAs
 94. Pretty please play BTS – FAKE LOVE for us on #MostRequestedLive    @MostRequestedLive for us ARMY! #IVoteBTSBBMAs
 95. What’s up? Please play FAKE LOVE by @BTS on @MostRequestedLive #MostRequestedLive#IVoteBTSBBMAs
 96. Worldwide Kings and Billboard Hot 100 Artists @BTS say hello and could you please play FAKE LOVE?!!! #MostRequestedLive #IVoteBTSBBMAs 
 97. Please play FAKE LOVE by BTS Thank you ! #MostRequestedLive#IVoteBTSBBMAs
 98. I request FAKE LOVE by BTS @MostRequestedLive #MostRequestedLive #IVoteBTSBBMAs
 99. Please could u play FAKE LOVE BTS_? thx #MostRequestedLive @MostRequestedLive#IVoteBTSBBMAs
 • Can tonight be the night for @OnAirRomeo to play FAKE LOVE by BTS on #MostRequestedLive #IVoteBTSBBMAs
Loading...