어서와~ “Nuna nhà BTS”은 저음이지??
— https://www.nunabts.com/ —
“Nuna nhà BTS” (Tên cũ “JAGI-BTS”)
là 1 blog nhỏ để tiện bề đu trai của 14 bà ad ??,
với năm sinh trải đều từ đầu 198x tới 1995.
Mục tiêu cao cả: Kiếm tiền – Đu trai ??
Nhà chật người đông nên có hơi chộn rộn mong mọi người thông cảm.