Q: A thing that you can confidently say BTS is the best at it compared to other boy groups?
A: Attitude.

Q: Một điều mà các bạn có thể tự tin nói rằng BTS là giỏi nhất khi so sánh với những nhóm nhạc nam khác?
A: Thái độ

Nguồn: SmurfBts


@jjimi_bts:
“If there’s a level when it comes to being sweet, Namjoon would be at the mega boss level. Namjoon still looks into each person’s eyes and chats gently as ever, really the best♡ From small talks like if there’s anything new recently to talking about life after marriage. It was short but really memorable and I appreciate it a lot 😊
I asked what if in the future my husband wouldn’t let me see BTS, and he said “The most important thing is to understand each other as long as it doesn’t cross the line. If he can’t respect that, he has no right to marry XX-noona!”. So I said I won’t get married! 😊…, (no”

“Nếu có mức độ về sự ngọt ngào thì Namjoon sẽ là trùm cuối đấy. Nạmjoon vẫn luôn nhìn vào mắt mọi người và trò chuyện một cách nhẹ nhàng, thực sự là người ngọt ngào nhất♡ Từ những cuộc trò chuyện nhỏ như là những sự kiện gần đây cho tới cả những chuyện như cuộc sống sau hôn nhân.Tuy chỉ là cuộc trò chuyện ngắn nhưng thực sự đáng nhớ và tôi sẽ luôn trân trọng nó 😊
Tôi hỏi nếu trong tương lai chồng tôi không cho tôi theo BTS nữa thì sao, cậu ấy trả lời rằng “Quan trọng nhất là phải cảm thông với nhau miễn chuyện đó không vượt qua giới hạn. Nếu anh ấy không thể tôn trọng điều đó, anh ta không không xứng để kết hôn với chị XX!”. Vì vậy, tôi đã nói rằng tôi sẽ không kết hôn! 😊…, (không)

Post-it: To. Namjoon♡ This noona wants to go to see BTS even after I get married later too, but if my boyfriend doesn’t allow me, how should I persuade him? (Help me Monlomon~ ㅠ.ㅠ)
A: Respect each other’s hobby.

Post-it: Gửi Namjoon♡ Chị muốn đi xem BTS ngay cả sau này khi chị đã kết hôn, nhưng nếu bạn trai của chị không cho chị đi thì chị nên thuyết phục anh ta như thế nào? (Giúp với Monlomon ~ ㅠ.ㅠ) [T/N: Fan đã ghép tên Monnie với Solomon, một vị vua thông thái sống vào khoảng năm 965-928 trước công nguyên, ông là nhà chính trị gia, nhà cầm binh lỗi lạc đồng thời ông cũng là một vị quân vương xuất sắc của Vương quốc Israel thống nhất.]
A: Tôn trọng sở thích của nhau.

Nguồn: jjimi_bts
Engtrans: ktaebwi | Viettrans: Út@nunabts.comLoading...